Chisholm Architects

Practice Address
Crail House
Ennisnag
Stoneyford
Kilkenny, R95 VF85
Co. Kilkenny
Practice Phone
353567727095
Practice Mobile
NA
Practice Website
www.chisholmarchitects.ie

Lead Partner

Gordon Chisholm

Partners

  • Gordon Chisholm: B.Arch, Dip.Arch, MRIAI